Veřejné zakázky 2014-2015

25.11.2015 Údržba veřejného osvětlení (VO), signalizačního zařízení, podchodu pro pěší pod silnicí I/34, přechodů pro chodce na Adámkově třídě Hlinsko pro kalendářní rok 2016

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

2.10.2015 Rekonstrukce komunikace sportivišť města Hlinska

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

21.9.2015 Rekonstrukce komunikací v Chlumu

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce komunikací Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

4. 8. 2015 Oprava elektronických sirén a ozvučených míst v Hlinsku a okolí

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava elektronických sirén a ozvučených míst v Hlinsku a okolí

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

  16.7.2015 Rekonstrukce zpevněných ploch za multifunkčním centrem Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce ploch zpevněných za MFC

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

  16.7.2015 Úprava parkovacích stání v ul. Budovatelů

Hodnocení veřejné zakázky Úprava parkovacích míst Budovatelů

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

13.7.2015 Rekonstrukce šaten a chodby na zimním stadionu

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

2.7.2015 Oprava místní komunikace Srnská

Hodnocení veřejné zakázky OMK Srnská

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

25.6.2015  Pořízení myčky s předmyčkou do kuchyňského provozu Domova seniorů Drachtinky

 

01 Výzva k podání nabídky - pořízení myčky s předmyčkou

  ( formát PDF, velikost 0.83 MB )

02 Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

11.6.2015  Rekonstrukce opěrné zdi s plotem Adámkova 554, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

25.5.2015  Rekonstrukce sprch a bazénové jímky v plaveckém bazénu Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

 

6.5.2015  Zřízení chodníku v ulici Třebízského v Hlinsku - vybudování bezpečné a bezbariérové cesty včetně přechodu

Hodnocení veřejné zakázky - Zřízení chodníku v ul. Třebízského

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

22.4.2015 Rekonstrukce hygienického zařízení a ZTI,ZUŠ Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

22.4.2015  Oprava místní komunikace Čertovina

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Čertovina

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

  3.4.2015 Výměna oken č.p. 1558 Adámkova, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

3.4.2015 Rekonstrukce šaten, chodby a sociálního zařízení na zimním stadionu

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

26.03 .2015 Konsolidace technologické a aplikační architektury TC MÚ Hlinsko
Podrobnosti na profilu zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/hlinsko

24.03.2015 Zateplení MŠ Milíčova

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

24.03.2015 MŠ Budovatelů - oprava fasády zahradního domu, oprava chodníků a provedení plotu

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

09.03.2015 Rekonstrukce podkroví ubytovny Máchova

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

03.03.2015 Nákup traktorových sekaček

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

04.02.2015 Zabezpečení funkce koordinátora BOZP - Komplexní zateplení Základní školy Ležáků

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

02.02.2015 Konsolidace technologické a aplikační architektury TC MÚ Hlinsko
Podrobnosti na profilu zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/hlinsko

02.02.2015 Oprava místní komunikace Blatno

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

25.11.2014 Provedení zimní údržby komunikací na území města Hlinska

Hodnocení veřejné zakázky - zimní údržba

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


20.11.2014 Pojištění nemovitého a movitého majetku města Hlinska

Hodnocení veřejné zakázky - pojištění nemovitého a movitého majetku

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


13.11.2014 Údržbu veřejného osvětlení (VO), signalizačního zařízení a podchodu pro pěší pod silnicí I/34 na Adámkově třídě Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - VO Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


11.11.2014 Provozování sběrného dvora - Hlinsko

Hodnocení VZ: Provozování sběrného dvora - Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )


19.8.2014 Dodávka a montáž přetlakové tenisové haly

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )


18.8.2014 Odstranění tribuny - valu na fotbalovém stadionu

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )


28.7.2014  Zateplení ZŠ Ležáků Hlinsko  podrobnosti zde:

16.7.2014 Chodník Resslova ulice Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


16.7.2014 Oprava místní komunikace Blatno

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


16.7.2014 Chodník Wilsonova ulice Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky Chodník Wilsonova ulice

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


10.7.2014 Odbavovací systém plaveckého bazénu Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

27.6.2014 Odvlhčení zimního stadionu Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )


26.6.2014 Lávka pro pěší přes řeku Chrudimku v Hlinsku

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


25.6.2014 
Rekonstrukce komunikací K Lázním, Táborská a Dalimilova

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


29.5.2014 
MŠ Milíčova Hlinsko - výměna oken a zateplení NOVÉ!

Hodnocení veřejné zakázky MŠ Milíčova

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


15.5.2014
Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

Hodnocení veřejné zakázky Rokycanova ulice

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


15.5.2014 MŠ Milíčova Hlinsko - výměna oken a zateplení

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )


15.4.2014 
Výměna oken čp. 677, Adámkova, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - výměna oken

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


15.4.2014 
Zpevnění okraje vozovky v ulici Hřbitovní

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )


4.4.2014  Výměna zdroje vytápění v bazénu Hlinsko  podrobnosti zde:

2.4.2014  Novostavba parkovací plochy Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


27.3.2014  Rekonstrukce chodníků v ulici Komenského

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


11.3.2014  Rekonstrukce nadstavby cisternové automobilové stříkačky CAS 32 ? TATRA 148

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

02 Čestné prohlášení

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

03 Smlouva o dílo

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

04 Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

05 Změna zadávacích podmínek

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )



18.2.2014 Kácení stromů v Hlinsku 1/2014

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )



Web spravuje DUOWEB.cz