Veřejné zakázky 2018-2019

21.11.2019 Vzduchotechnika do kuchyně ZŠ Ležáků ve městě Hlinsko

 

21.11.2019 Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 281, Hlinsko

 

001 Dodatečné informace

  ( formát DOCX, velikost 0.1 MB )

002 Příloha k dodatečným informacím

  ( formát XLSX, velikost 0.16 MB )

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

02 Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

03 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

04 Příloha č. 3 - Seznam stavebních prací za posledních 5 roků

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

05 Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

06 Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 11.62 MB )

07 Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.57 MB )

21.11.2019 Průmyslová zóna ETA Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

 

15.11.2019 Oprava chlapeckých WC ZŠ Ležáků Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

 

15.11.2019 Oprava a sanace části objektu č. p. 305 - ZUŠ Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

24.10. 2019  Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno  odkaz na profil zadavatele

23.9. 2019  Rekonstrukce bývalé administrativní budovy odkaz na profil zadavatele

18.6. 2019 Rekonstrukce jednotné kanalizace Blatno, parcelní číslo 874/1, 875/34, rekonstrukce stávajícího chodníku

  

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

18.6. 2019 Parkoviště Hlinsko v Čechách

  

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

12.6. 2019 Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II. etapa

  

Hodnocení veřejné zakázky - MK Palackého II. etapa

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

23.5. 2019 Rekonstrukce místní komunikace Rataje v Hlinsku

 

Hodnocení veřejné zakázky - MK Rataje

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

23.5. 2019 Udržovací práce komunikace u teplárny, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - MK u teplárny Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

11. 4. 2019 Dodávka 1 ks automobilu formou koupě - Hlinsko

Hodnocení zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

11. 4. 2019 Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko

Hodnocení zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

11. 4. 2019 Oprava chodníku Adámkova ulice Hlinsko, II. etapa

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

2. 4. 2019 Rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon učeben 2. a 3. N.P. dívčí, ZŠ Ležáků, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

2. 4. 2019 Rekonstrukce sociálního zařízení, Jídelna ZŠ Ležáků Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

18. 3. 2019 Výstavba nového osvětlení fotbalového tréninkového stadionu

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

11. 3. 2019 Udržovací práce ulice Za Drahou, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

26. 2. 2019 Dodávka plastových sedadel na tribunu fotbalového stadionu Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

25. 2. 2019 Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.29 MB )

20. 2. 2019 Správa a údržba veřejného osvětlení - Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

19. 2. 2019 Dodávka 1 ks dopravního automobilu formou koupě - SDH Blatno

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - technické parametry

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

19. 2. 2019 Dodávka 1 ks dopravního automobilu formou koupě - SDH Hlinsko

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - technické parametry

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

1.2.2019 Udržovací práce místních komunikací Chlum, V. etapa

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

22.1.2019 Dodávka 1 ks nového osobního automobilu formou koupě

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - Specifikace požadavků na osobní motorové vozidlo

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Příloha č. 4 - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.26 MB )

  21.1.2019 Rizikové kácení lipové aleje hřbitov Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

  14.1.2019 Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

5.11.2018 Výstavba nového osvětlení fotbalového tréninkového stadionu Hlinsko

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

29.8.2018 Zpracování lesní hospodářské osnovy Hlinsko pro zařizovací obvod Hlinsko s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )
 

29.8.2018 Pojištění Města Hlinska, včetně příspěvkových organizací

Hodnocení veřejné zakázky - Pojištění Města Hlinska

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

14.8.2018 Stavební úpravy haly pro parkování

Hodnocení veřejné zakázky -parkovací hala Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

27.7.2018 Oddychová trasa Srní - Matulova - 2.kolo

Hodnocení veřejné zakázky - Oddychová trasa Srní-Matulova - 2. kolo

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )

28.6.2018 Oddychová trasa Srní - Matulova

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

7.6.2018 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení v Hlinsku odkaz na stránky zakázky

14.5.2018 Dodávka víceúčelového zametacího stroje:  odkaz na stránky zakázky

 

  10.4.2018 Stavba protihlukové stěny

 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Stavba protihlukové stěny

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

 

9.4.2018  Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky - Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

27.3.2018  Rekonstrukce komunikace Palackého  - 1. Etapa

 

Hodnocení veřejné zakázky - MK Palackého

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

9.3.2018 Oprava povrchu místní komunikace Blatno,

 

 

parcelní č. 876/1, 67/39, 878/2 - 1. etapa

 

 

Hodnocení veřejné zakázky - oprava povrchu MK Blatno - 1. etapa

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

9.3.2018 Provozování služby HLINECKÉ TAXI - zkušební provoz

 

   

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

02 Zadávací dokumentace

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

03 Návrh smlouvy

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

  

 

5.3. 2018   Rekonstrukce ulice místní části Blatno

 

    

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce MK Blatno

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 

  28.2. 2018  Oprava chodníku a veřejného osvětlení Adámkova ulice

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - oprava chodníku a VO Adámkova ulice

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

 

  28.2. 2018   Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

  

 

 13.2. 2018   Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

  

 

 23.1. 2018   Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 

  23.1. 2018   Oprava místních komunikací Chlum

 

      

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 

  8.1. 2018   Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie  a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

 

     

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz