Veřejné zakázky 2016-2017

20.12.2017 Provozování sběrného dvora - Hlinsko

  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

 

10.11.2017 Provozování sběrného dvora - Hlinsko

  

 

5.10.2017 Dodávka nového osobního automobilu formou finančního leasingu

  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

5.9.2017 Dodávka myčky nádobí pro výdejnu Máchova, Hlinsko

  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

 1.9.2017 Koupě 1 ks nového osobního motorového vozidla pro OSPOD.

  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )
 

 

1.8 .2017 Rekonstrukce chodníku u nádraží
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

 1.8 .2017 Rekonstrukce chodníku v ulici Karla Lidického

  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

1.8 .2017 Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Přírodního koupacího biotopu Hlinsko

   

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.58 MB )

02 příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 příloha č.2 - Prohlášení k prokázání zákl. kvalif. předpokladů

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

04 Příloha č. 3 - Prohlášení k ekonomické a finanční způsobilosti

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

05 Příloha č. 4 - seznam projektových prací

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

06 příloha č. 5 - Přehled poddodavatelů

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

07 příloha č.6 - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

08 Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 8.55 MB )

 

 20.6.2017 ZIMNÍ STADION, ZAŘÍZENÍ NZS

   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

  20.6.2017 Oprava asfaltového povrchu a rekonstrukce parkoviště MK Budovatelů

   

Hodnocení veřejné zakázky MK Budovatelů

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 15.6.2017 Rekonstrukce chodníku v ulici Karla Lidického

   

Zrušení zadávacího řízení

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

 

 15.6.2017 Rekonstrukce chodníku u nádraží
   

Zrušení zadávacího řízení

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

 

 

  22.5.2017 Vybavení kuchyně v MFC

   

01 Výzva k podání nabídky - Vybavení kuchyně v MFC

  ( formát PDF, velikost 0.99 MB )

02 příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 příloha č.2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

04 Příloha č. 3 - seznam obdobných zakázek

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

05 příloha č. 4 - Podklady k výběrovému řízení

  ( formát ODT, velikost 0.02 MB )

06 Soupis prací a dodávek (výkaz výměr)

  ( formát XLSX, velikost 0.02 MB )

07 Výkres kuchyně

  ( formát PDF, velikost 0.15 MB )

  

 11.5.2017 Bazén - rekonstrukce sprch II.etapa
   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

 11.5.2017 Stavební úpravy ubytovacích prostor Máchova 860

   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

5.5.2017  Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko 
Veškeré informace jsou uloženy na 
profilu zadavatele

 

 5.5.2017 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace MŠ Budovatelů

   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

3.5.2017 Stavební úpravy střešního pláště

   

Hodnocení veřejné zakázky - Stavební úpravy střešního pláště ZŠ Ležáků

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 

28.4.2017  Údržba veřejného osvětlení (VO), signalizačního zařízení, podchodu pro pěší pod silnicí I/34, přechodů pro chodce na Adámkově třídě Hlinsko pro období od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2018

  

00 Doplňující informace

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

01 Výzva k podání nabídky Údržba veřejného osvětlení (VO), signalizačního zařízení, podchodu pro pěší pod silnicí I/34, přechodů pro chodce na Adámkově třídě Hlinsko pro období od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2018

  ( formát PDF, velikost 0.92 MB )

02 Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

04 Příloha č. 3 - Obchodní podmínky

  ( formát DOC, velikost 0.15 MB )

05 - Příloha č. 4 - Technické parametry

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )

 

 21.4.2017  Výstavba infrastruktury pro RD Srní lokalita B

  

Hodnocení veřejné zakázky - Výstavba infrastruktury pro RD Srní lokalita B

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

24.3.2017  Vytvoření městského kamerového systému
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

 

14.3.2017  Svoz bioodpadu ve městě Hlinsku
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

 

28.2.2017  Chodník Hlinsko - Holetín I.etapa
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

 

10.2.2017  Koupě 1 ks nového osobního motorového vozidla.
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.59 MB )

 

 3.2.2017  Oprava střechy na městských sportovištích
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

 

24.1.2017  Oprava místních komunikací Chlum
  

Hodnocení veřejné zakázky MK Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

19.1.2017  Stavební úpravy stávajícího hřiště s osazením překážkových prvků
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

17.1.2017  Rekonstrukce skladovací haly biomasy
  

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce skladovací haly biomasy

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

11.1.2017  Výměna oken Adámkova 554, Hlinsko
  

hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

10.1.2017  Hřbitov - oprava kamenných zdí a výstavba nového oplocení
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

 

10.1.2017  Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení parkovacích stání v ulici Čechova, Hlinsko
  

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce MK Čechova

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

20.12.2016  Dokumentace pro územní řízení a provedení stavby Vzdělávací centrum Hlinsko
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )


3.11.2016  Udržba veřejného osvětlení (VO), signalizačního zařízení, podchodu pro pěší pod silnicí I/34, přechodů pro chodce na Adámkově třídě Hlinsko pro kalendářní roky 2017 a 2018
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 

3.11.2016  Provedení zimní údržby komunikací na území města Hlinska
  

Hodnocení veřejné zakázky - provedení zimní údržby města

  ( formát PDF, velikost 0.5 MB )

 

12.10.2016  Přístřešek vstupního venkovního schodiště Domova seniorů Drachtinka
  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

26.9.2016  Dostavba tribuny a šaten
Veškeré informace jsou uloženy na
profilu zadavatele

 

9.9.2016  Oprava místní komunikace Srní
  

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Srní

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

26.8.2016  Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko 
Veškeré informace jsou uloženy na
profilu zadavatele

 

19.8.2016 Výstavba komunikace a inženýrských sítí Hlinsko - Drachtiny a Protipovodňová opatření města Hlinska

Veškeré informace jsou uloženy na profilu zadavatele

 

17.8.2016  Rekonstrukce ulice Tyršova, Hlinsko
  

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce ulice Tyršova, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 17.8.2016  Opravy komunikací Čertovina
  

Hodnocení veřejné zakázky - Opravy komunikací Čertovina

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 17.8.2016  Oprava místní komunikace Vinohradská
  

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Vinohradská

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 10.8.2016  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - rekonstrukce ulice Italská

  

Hodnocení veřejné zakázky - rekonstrukce ulice Italská

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

 

 28.07.2016  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken Adámkova 281, Hlinsko
  

Hodnocení veřejné zakázky - Výměna oken Adámkova 281, Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

 

15.07.2016 Služby spojené s poskytnutím úvěru na realizaci Protipovodňového opatření města Hlinska 

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 

13.6.2016 Snížení energetické náročnosti a rek. technického zázemí DDM Hlinsko 

Veškeré informace jsou uloženy na profilu zadavatele

 

07.06.2016 Rekonstrukce komunikací Družstevní a Jiráskova Hlinsko  

Veškeré informace jsou uloženy na profilu zadavatele

 

 30.05.2016 Oprava místních komunikací Blatno  

Hodnocení veřejné zakázky MK Blatno

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 30.05.2016 Oprava místních komunikací Chlum  

Hodnocení veřejné zakázky MK Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

30.05.2016 Stavební úpravy učebny HV ZŠ Resslova, Hlinsko  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

 

06.05.2016 Dodávka stacionárních radarových měřičů rychlosti vozidel

Veškeré informace jsou uloženy na profilu zadavatele: stavebnionline.cz/Profily/profil.asp

  

 

02.05.2016 Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce komunika Rubešova

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

26.04.2016 Oprava rybníku v místní části Srní  

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava Rybníku Srní

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

26.04.2016 Rekonstrukce parketu v Chlumu

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce parketu v Chlumu

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

14.04.2016 Zhotovení PD na stavbu Autobusové nádraží Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - PD autobusové nádraží Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

30.03.2016  Rekonstrukce chodníku v ulici Táborská

Hodnocení veřejné zakázky Chodník Táborská ulice

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

24.03.2016 Hřbitov-oprava západní zdi

Hodnocení veřejné zakázky, Hřbito- oprava západní zdi

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

23.03.2016  Provedení zpevněných ploch v ulici Bezručova

Hodnocení veřejné zakázky Zpevněné plochy Bezručova

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

22.03.2016  Rekonstrukce kaple sv. Antonína v Hlinsku - Koutech

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

Web spravuje DUOWEB.cz