Hlinsko - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Co je to Czech POINTczpoint
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan k veřejné správě. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru účastníků provozu  modulů autovraků
 • Obchodního rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Živnostenského rejstříku
 • Rejstříku trestů právnických osob

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů
 • Bodového hodnocení řidiče

Ceník
 
V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Cena ostatních výpisů za 1. stranu max. 100 Kč
Cena za další strany max. 50 Kč


U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Pro výpis z katastru nemovitostí je třeba znát   -    číslo listu vlastnictví
Pro částečný výpis číslo požadované parcely, objektu nebo bytové jednotky

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. Vzor plné moci je možné vyzvednout přímo na pracovišti Czech POINTU, který je umístěn na odboru živnostenského podnikání, Adámkova třída 4. patro.

Dále prostřednictvím agend Czech POINTU provádíme:

 • Autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak 
 • Vyřízení žádosti o  - zřízení datové schránky -  zrušení datové schránky  -  opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a zažádání o nové
 • Přidání pověřené osoby  k přístupu do datové schránky
 • A další agendy

Veškeré úkony týkající se DS jsou bezplatné.

Zpoplatněna je pouze konverze dokumentů: 1 stránka 30 Kč