Hlinsko - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Město Hlinsko jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označováné zkratkou GDPR (z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko
ID dat. schránky: k4hby3r
Elektronická podatelna: e-podatelna @ hlinsko.cz
Telefon: 469 326 111 (spojovatelka)

 

Město z titulu správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec: Mgr. Vít Zavřel
Adresa: Městský úřad Hlinsko, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko
E-mail: poverenec @ hlinsko.cz
Telefon: 469 315 345
 

Subjekt  osobních údajů  má v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů  (GDPR) tyto práva:

 • Právo získat od správce na základě své žádosti potvrzení,
 • Právo na přístup k OÚ
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku:
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
 • Právo na konzultace s
 • Právo podat stížnost u dozorového
 • Právo na účinnou soudní ochranu
 • Právo na odškodnění za utrpěnou hmotnou či nehmotnou újmu.

Více o právech subjektů.