Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Hlinecké noviny

Hlinecké noviny

 
Hlinecké noviny vycházejí od roku 1999. Jedná se o měsíčník v barevném provedení, jehož vydavatelem je Město Hlinsko. Adresa redakce je - Hlinecké noviny, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko.
 
Adresa pro příjem příspěvků do novin a pro příjem inzerce: TIC Hlinsko, Čelakovského 561, 539 01 Hlinsko, tel.: 731 697 418, e-mail: ic@hlinsko.cz.
Hlinecké noviny vycházejí v nákladu 5 500 ks a jsou zdarma distribuovány do všech domácností Hlinska. Navíc část výtisků je roznášena do okolních obcí Mikroregionu Hlinecka.


Inzerci a příspěvky do Hlineckých novin přijímá Turistické informační centrum, podrobnosti zde. Uzávěrka pro příjem inzerce je nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc nadcházející (pokud není kapacita na inzerci již naplněna) a pro příjem příspěvků, pozvánek apod. je do 15. dne v měsíci na měsíc nadcházející.

Ceník

Cenik

Pravidla pro uveřejňování příspěvků

Příspěvky zaslané redakci Hlineckých novin uveřejněné v novinách nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele.

Redakční rada si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvku, kde každý příspěvek je posuzován individuálně.

Redakční rada posuzuje, zda se nejedná o komerční sdělení/inzerci; v případě, že jedná, platí běžné podmínky inzerce.

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení, výjimku tvoří informace zveřejňované ze zákona či jiného závazného nařízení.

Nevyžádané příspěvky mohou být v rozsahu maximálně 3600 znaků, tj. 2 normostrany. Tento rozsah odpovídá cca ¼ strany Hlineckých novin.

Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální číslo je vždy do 15. dne předchozího měsíce. Ve výjimečných případech po předchozí domluvě se šéfredaktorem je možné termín doručení příspěvku posunout.

Z příspěvků, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání Hlineckých novin, stanoví šéfredaktor ve spolupráci s ostatními členy redakční rady výběr příspěvků pro zveřejnění podle stanovených priorit.

Příspěvky, které nebudou z kapacitních důvodů zveřejněny, budou, pokud budou mít z časového hlediska význam, následně zveřejněny v dalším možném čísle Hlineckých novin. (případně budou aktuálně zveřejňovány na webu města v sekci Hlinecké noviny/Neotištěno v novinách, o čemž rozhodne redakční rada).


Pro všechny články uveřejněné v Hlineckých novinách platí:
a) Redakční rada je povinna každý příspěvek, obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, a nebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání novin bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle novin bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším
vydání novin.
b) Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části, z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c) Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze
jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání novin.
d) Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
e) V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
-  diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
- týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou, ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování, proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není odvolání
- postrádající identifikaci pisatele (anonymy)
- příspěvky obsahující politickou polemiku. Články tohoto typu budou zveřejňovány na webu města Hlinska www.hlinsko.cz v sekci Hlinecké noviny/Neotištěno v novinách. Tyto články nebudou redakčně kráceny či nějak upravovány.

Archiv Hlineckých novin

Město

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
déšť 18 °C 12 °C
déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.4m/s
tlak1018hPa
vlhkost81%
srážky10.95mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
5
3
4
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
4
10
5
11
5
12
5
13
4
14
6
15
7
16
5
17
5
18
8
19
5
20
6
21
4
22
5
23
5
24
5
25
6
26
6
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
6
2
6

Svátek

Svátek má Valdemar

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru