Menu
rozšířené vyhledávání
Město Hlinsko
městoHlinsko

Ochrana přírody

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek, především vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • povoluje (s výjimkami uvedenými v § 76 odst. 1 písm. a) kácení dřevin podle § 8, ukládá náhradní výsadbu podle § 9
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků i do registrovaných významných krajinných prvků, registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, popřípadě ruší jejich ochranu
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod, předává dokumentaci o památných stromech
 • vydává souhlas k ošetřování památných stromů, souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásem památných stromů, povolují výjimky ze zákazu u památných stromů
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • pro svůj správní obvod vydává nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • přijímá oznámení o kácení dřevin, rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1)
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • ukládá opatření podle § 66
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření
 • ukládá pokuty za přestupky podle § 87
 • ukládá pokuty za správní delikty podle § 88
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
 • dále ve svém správním obvodu vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody a nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranného pásma anebo o vojenské újezdy
 • zpracovává přehledy, zprávy pro potřeby odboru, krajského úřadu a ministerstev a úzce s těmito orgány spolupracuje
 • vyřizuje petice, stížnosti, oznámení, podněty v rámci své působnosti


Výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9


Formuláře a tiskopisy

Úřad

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 6. 2. 2023
oblačno -3 °C -10 °C
oblačno, jihovýchodní větřík
vítrJV, 2.43m/s
tlak1042hPa
vlhkost68%

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
4
31
3
1
4
2
3
3
3
4
7
5
4
6
4
7
5
8
4
9
4
10
4
11
7
12
6
13
5
14
4
15
5
16
4
17
5
18
6
19
4
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
2
28
2
1 2
1
3 4 5

Svátek

Svátek má Vanda

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru