Menu
rozšířené vyhledávání
Město Hlinsko
městoHlinsko

Ochrana přírody

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek, především vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • povoluje (s výjimkami uvedenými v § 76 odst. 1 písm. a) kácení dřevin podle § 8, ukládá náhradní výsadbu podle § 9
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků i do registrovaných významných krajinných prvků, registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, popřípadě ruší jejich ochranu
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod, předává dokumentaci o památných stromech
 • vydává souhlas k ošetřování památných stromů, souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásem památných stromů, povolují výjimky ze zákazu u památných stromů
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • pro svůj správní obvod vydává nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • přijímá oznámení o kácení dřevin, rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1)
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • ukládá opatření podle § 66
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření
 • ukládá pokuty za přestupky podle § 87
 • ukládá pokuty za správní delikty podle § 88
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
 • dále ve svém správním obvodu vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody a nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranného pásma anebo o vojenské újezdy
 • zpracovává přehledy, zprávy pro potřeby odboru, krajského úřadu a ministerstev a úzce s těmito orgány spolupracuje
 • vyřizuje petice, stížnosti, oznámení, podněty v rámci své působnosti


Výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9


Formuláře a tiskopisy

Úřad

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 29. 11. 2023
sněžení -5 °C -9 °C
sněžení, slabý severní vítr
vítrS, 4.7m/s
tlak1017hPa
vlhkost95%
sněžení2.92mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
6
31
7
1
5
2
5
3
6
4
6
5
5
6
6
7
6
8
7
9
8
10
10
11
10
12
9
13
7
14
8
15
8
16
8
17
9
18
9
19
8
20
9
21
9
22
9
23
11
24
9
25
11
26
10
27
9
28
9
29
9
30
11
1
11
2
13
3
14

Svátek

Svátek má Zina

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru