Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MÚ jedná a rozhoduje:

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zák. č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., týkající se označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • vyhl.č. 520/2005  rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • nař. vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nař. vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
   

Úplné znění právních předpisů je dostupné na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Úřad

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 4. 3. 2024
oblačno 10 °C 5 °C
oblačno, mírný jihovýchodní vítr
vítrJV, 6.15m/s
tlak1008hPa
vlhkost66%

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
3
27
5
28
3
29
4
1
5
2
4
3
3
4
3
5
7
6
4
7
4
8
3
9
7
10
5
11
7
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
5
18
3
19
4
20
4
21
4
22
6
23
5
24
5
25
5
26
5
27
4
28
4
29
6
30
6
31
5

Svátek

Svátek má Stela

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru