Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Práva subjektu údajů

1.    Právo získat od správce na základě své žádosti potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje (dále jen „OÚ“) zpracovávány.

2.    Právo na přístup k OÚ a k následujícím informacím o:

  • účelech zpracování
  • kategoriích dotčených OÚ
  • příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny
  • plánované době, po kterou budou OÚ uloženy
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz OÚ nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu
  • zdroji OÚ, pokud nejsou získány od subjektu údajů (dále jen „SÚ“)
  • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

3.    Právo na opravu - správce bez zbytečného odkladu opraví nepřesné a doplní neúplné OÚ (s ohledem na daný účel zpracování).

4.    Právo na výmaz - správce bez zbytečného odkladu vymaže OÚ, které se daného SÚ týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
b)    subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
c)    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování ve veřejném zájmu nebo oprávněném zájmu správce a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu
d)    osobní údaje byly zpracovány protiprávně
e)    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let

5.   Právo být zapomenut – pokud správce osobní údaje zveřejnil, přijme přiměřené kroky (včetně technických opatření), aby informoval další správce a požádal je o vymazání odkazů na tyto OÚ, jejich kopie či replikace.
Z práva na výmaz existují výjimky (právo na svobodu projevu, archivace ve veřejném zájmu aj.)

6.    Právo na omezení zpracování v případě, že:

a)    subjekt údajů popírá přesnost OÚ (správce omezí zpracování a ověří přesnost)
b)    zpracování je protiprávní a SÚ odmítá výmaz OÚ a žádá místo toho o omezení jejich použití
c)    správce již OÚ nepotřebuje pro účely zpracování, ale SÚ je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
d)    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (správce omezí zpracování do rozhodnutí, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody SÚ)

7.    Právo na přenositelnost údajů - ve strukturovaném, strojově čitelném formátu je správce povinen předat OÚ přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné), v případě, že:

a)    zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a
b)    zpracování se provádí automatizovaně.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

8.    Právo vznést námitku:

a)    Pokud je zpracování založeno na základě oprávněných zájmů správce nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – správce musí zpracování ukončit, jestliže neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
b)    Vždy proti zpracování za účelem přímého marketingu (profilování) – správce musí ukončit zpracování

9.    Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Výjimky – pokud je rozhodnutí:

a)    nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi SÚ a správcem údajů
b)    povoleno právem EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje
c)    založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

10.    Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv SÚ a se zpracováním jejich OÚ.

11.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je porušeno obecné nařízení.

12.    Právo na účinnou soudní ochranu:

  • vůči dozorovému úřadu
  • vůči správci nebo zpracovateli

13.    Právo na odškodnění za utrpěnou hmotnou či nehmotnou újmu.

Omezení práv a povinností – lze pouze právem Evropské unie nebo členského státu za účelem zajištění národní bezpečnosti, obrany, veřejné bezpečnosti apod.

Úřad

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
déšť 18 °C 12 °C
déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.4m/s
tlak1018hPa
vlhkost81%
srážky10.95mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
5
3
4
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
4
10
5
11
5
12
5
13
4
14
6
15
7
16
5
17
5
18
8
19
5
20
6
21
4
22
5
23
5
24
5
25
6
26
6
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
6
2
6

Svátek

Svátek má Valdemar

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru