Menu
rozšířené vyhledávání
Město Hlinsko
městoHlinsko

Úsek provozně-právní

Úsek provozně-právní (Poděbradovo nám., vedlejší budova - vchod A, B, C)

Soňa Pospíšilová  - pověřena vedením úseku  

Sekretariát

Soňa Pospíšilová - tel. 469 315 314

 • specializovaná organizační a koordinační činnost u orgánů samosprávy, agendy tajemníka, evidence, vyhotovování a odesílání dokumentů dle platného spisového a skartačního řádu,
 • úkoly související s personální agendou zaměstnanců zařazených do městského úřadu,
 • spolupráce s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a v rámci veřejné služby,
 • odborné vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců,
 • odborná studijní praxe studentů,
 • spolupráce s předsedy jednotlivých občanských komisí při agendě týkající se blahopřání nejstarším spoluobčanům,
 • vidimace a legalizace, konverze dokumentů z moci úřední,
 • koordinace práce spisoven úřadu, archivační a skartační řízení za celý úřad.

Podatelna

Barbora Střížová - tel. 469 326 111

 • obsluha telefonní ústředny,
 • chod podatelny a výpravny v souladu se spisovým a skartačním řádem,
 • vedení elektronické podatelny,
 • zajišťuje komunikaci s informačním systémem datových schránek,
 • zasílá, doručuje, popřípadě ukládá úřední písemnosti,
 • agenda spojená s úřední deskou,
 • centrální evidence žádostí dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Právní

Mgr. Nikola Ondráčková - právník - tel. 469 315 327

Ing. Lada Horáková - přestupky - tel. 469 315 333

Ing. Lucie Šulová - přestupky - tel. 469 315 318

Marie Hubená - agenda komunál. odpadu, vymáhání pohledávek - tel. 469 315 334

Bc. Hana Dvořáková - agenda psů, vymáhání pohledávek - tel. 469 315 325

 • právní agenda města vyplývající z výkonu samostatné působnosti,
 • tvorba právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce,
 • evidence právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení),
 • evidence vnitřních předpisů a orgánů města (např. směrnice a pokyny),
 • tvorba smluv, spolupráce při přípravě smluv, kontrola obsahu,
 • evidence a archivace smluv města,
 • právní konzultace a porady orgánům města, odborům a příspěvkovým organizacím města,
 • na základě pověření orgány města zastupování města před soudy, správními orgány, v insolvenčních řízeních, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení,
 • podání žalob za město Hlinsko v občanskoprávním a trestním řízení,
 • zastupování města ve funkci opatrovníka v občanskoprávních či jiných řízeních,
 • prošetřování způsobu vyřízení stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu,
 • právní dohled nad zadáváním veřejných zakázek města Hlinska dle schválených pravidel,
 • agenda místního poplatku za komunální odpad v souladu s obecně závaznou vyhláškou města,
 • agenda místního poplatku ze psů v souladu s obecně závaznou vyhláškou města,
 • vymáhání pohledávek města za dlužníky v souladu s ust. § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 280/2009 daňový řád, vše ve znění pozdějších předpisů,
 • údaje z evidence přestupků pro potřeby státních orgánů a institucí,
 • agenda přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku a dále přestupků, k jejichž projednávání je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad, přičemž tuto agendu zpracovává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv též pro obce:
 • Dědová,
 • Hamry,
 • Holetín (m.č. Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov),
 • Jeníkov,
 • Kameničky (vč. m.č. Filipov),
 • Kladno,
 • Krouna (vč. m.č. Čachnov, Františky, Oldříš, Ruda, Rychnov),
 • Miřetice (vč. m.č. Čekov, Bošov, Dachov, Dubová, Krupín, Havlovice, Švihov),
 • Otra­dov,
 • Pokři­kov,
 • Raná (vč. m.č. Medkovy Kopce, Oldřetice),
 • Studnice (vč. m.č. Košinov, Zalíbené),
 • Svratouch,
 • Tisovec (vč. m.č. Dřeveš, Kvasín, Otáňka, Vrbětice),
 • Trhová Kamenice (vč. m.č. Hluboká, Kameničky, Petrkov 3.díl, Polom, Rohozná, Zubří),
 • Včelákov (vč. m.č. Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, Příkrakov, Střítež, Vyhnánov),
 • Vítanov (vč. m.č. Stan),
 • Vojtě­chov (vč. m.č. Pláňavy),
 • Vortová (vč. m.č. Lhoty),
 • Všeradov (vč. m.č. Jasné Pole, Milesimov),
 • Vysočina (m.č. Dřevíkov, Možděnice, Petrkov 1. díl, Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry, Veselý Kopec),                                               nespadá-li projednávaná věc do působnosti jiného odboru MÚ Hlinsko.

Mzdová účtárna

Vilma Luňáčková - účetní - tel. 469 315 317

Veronika Kudláčková - účetní - tel. 469 315 317

 • komplexní mzdová a personální agenda včetně souvisejících statistických výkazů pracovníků úřadu, zaměstnanců města nezařazených do úřadu (např. městské policie, základních škol, školek a ostatních příspěvkových organizací města Hlinska) a členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, v jejímž rámci také zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • agenda pojistného na sociální pojištění, důchodové pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanců města,
 • roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
 • evidence zdravotních pojišťoven všech pracovníků úřadu a ostatních zaměstnanců města,
 • součinnost exekutorským úřadům,
 • evidence čerpání sociálního fondu jednotlivých zaměstnanců.

Správa informačních a komunikačních technologií

Jolana Novotná - informatik (pro budovu Adámkova tř.) - tel. 469 315 317

Roman Kučera - informatik (pro budovy na Poděbradově nám.) - 469 315 345

 • softwarové a hardwarové zabezpečení činnosti MÚ a příspěvkových organizací města,
 • koordinace provozu elektronické spisové služby v rámci městského úřadu, 
 • provoz ISDS v rámci městského úřadu,
 • rozvoj informačních technologií úřadu, 
 • zadávací řízení v oblasti správy informačních a komunikačních technologií, 
 • správa webových stránek města.

 

 

Úřad

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 31. 5. 2023
jasno 16 °C 6 °C
jasno, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 5.56m/s
tlak1025hPa
vlhkost53%

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
8
2
9
3
9
4
9
5
8
6
8
7
9
8
10
9
10
10
9
11
10
12
11
13
12
14
11
15
10
16
12
17
12
18
13
19
14
20
14
21
12
22
11
23
14
24
11
25
13
26
14
27
15
28
13
29
12
30
11
31
13
1
10
2
12
3
13
4
13

Svátek

Svátek má Kamila

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den bez tabáku
 • Den otvírání studánek
 • Den jáchymovských politických vězňů

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru