Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Od středy 19.6. od 15:00 hod. otevíráme přírodní koupací biotop. Plavecký bazén bude v odpoledních hodinách pro veřejnost uzavřen.

Město Hlinsko

Úplné znění Územního plánu Hlinsko po vydání změny č.7

1. Úplné znění textové části Územního plánu Hlinsko po změně č.7

Hlinsko_ÚZ po vydání Z7_09_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB

2. Výkres základního členění území

_ÚZ po Z7 ZCU 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB

3. Hlavní výkres

_ÚZ po Z7 HLV 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,97 MB

4. Dopravní a technická infrastruktura

_ÚZ po Z7 TI 2a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,19 MB

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

_ÚZ po Z7 VPS 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,23 MB

6. Koordinační výkres

_ÚZ po Z7 KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,4 MB

Změna č.7 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 5.9.2022, která nabyla účinnosti dne 21.9.2022

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.7 Územního plánu (ÚP) Hlinsko

Vyhláška vydání Změny č.7 ÚP Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 855,61 kB

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.7 ÚP Hlinsko

Z7_UP_Hlinsko_08_2022_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,36 kB

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

Příloha_Z7_ÚP Hlinsko_vyznačení změn_08_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,09 kB

2. Výkres základního členění území

_Z7 1 ZCU 2022_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

3. Hlavní výkres

_Z7 2 HLV 2022_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,44 MB

4. Dopravní a technická infrastruktura

_Z7 3 TI 2022_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,41 MB

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

_Z7 4 VPS 2022_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,41 MB

6. Koordinační výkres

_OZ7 1 KOV 2022_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,04 MB

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

_OZ7 2 ZPF 2022_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,75 MB

Územní studie Hlinsko - lokalita ZbIV/2 - schválená dne 1.7.2022

1. textová část územní studie

Studie Hlinsko_01062022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,25 kB

2. situace širších vztahů

RP_Hlinsko-situace_220511-B1-Situace_sirsich_vztahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,5 MB

3. situace na podkladě územního plánu

RP_Hlinsko-situace_220511-B2-Situace_UP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,12 MB

4. hlavní situační výkres území

RP_Hlinsko-situace_220511-B3-Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,8 MB

5. hlavní situační výkres území - výřez

RP_Hlinsko-situace_220511-B4-Hlavni_vyrez.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,52 MB

6. situační výkres sítí

RP_Hlinsko-situace_220511-B5-Site.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,16 MB

Změna č.6 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 7.3.2022, která nabyla účinnosti dne 23.3.2022

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.6 Územního plánu (ÚP) Hlinsko

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.6 Územního plánu (ÚP) Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 945,81 kB

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.6 ÚP Hlinsko

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.6 ÚP Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 664,88 kB

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

1b. Příloha textové části s vyznačením změn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,63 kB

2. Výkres základního členění území

2. Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,26 MB

3. Hlavní výkres

3. Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB

4. Koordinační výkres

4. Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,69 MB

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,54 MB

Změna č.5 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 7.9.2020, která nabyla účinnosti dne 23.9.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.5 Územního plánu (ÚP) Hlinsko

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.5 Územního plánu (ÚP) Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 786,12 kB

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.5 ÚP Hlinsko

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.5 ÚP Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 528,3 kB

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

1b. Příloha textové části s vyznačením změn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 886,05 kB

2. Výkres základního členění území

2. Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,3 MB

3. Hlavní výkres

3. Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,37 MB

4. Dopravní a technická infrastruktura

4. Dopravní a technická infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,29 MB

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,31 MB

6. Koordinační výkres

6. Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,75 MB

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,53 MB

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko_2020 - projednaná a schválená dne 8.6.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko_2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,66 kB

Změna č.4 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 9.3.2020, která nabyla účinnosti dne 25.3.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.4 Územního plánu (ÚP) Hlinsko

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.4 Územního plánu (ÚP) Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 824,33 kB

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.4 ÚP Hlinsko

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.4 ÚP Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 697,75 kB

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

1b. Příloha textové části s vyznačením změn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 892,69 kB

2. Výkres základního členění území

2. Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB

3. Hlavní výkres

3. Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB

4. Koordinační výkres

4. Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,88 MB

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,05 MB

Územní studie Hlinsko - Drachtiny - schválená dne 16.10.2017

1. Textová část

1. Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,18 kB

2. Situace širších vztahů

2. Situace širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,52 kB

3. Hlavní výkres

3. Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,73 MB

4. Technická infrastruktura

4. Technická infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,64 MB

5. Situace etapizace

5. Situace etapizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB

Změna č.3 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 8.3.2017, která nabyla účinnosti dne 24.3.2017

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.3 Územního plánu Hlinsko

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.3 Územního plánu Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 753,59 kB

1a. Textová část a odůvodnění změny č.3

1a. Textová část a odůvodnění změny č.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 684,5 kB

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

1b. Příloha textové části s vyznačením změn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 760,02 kB

2a. Výkres základního členění území - výřez A

2a. Výkres základního členění území - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

2b. Výkres základního členění území - výřez B

2b. Výkres základního členění území - výřez B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,37 kB

2c. Výkres základního členění území - výřez C

2c. Výkres základního členění území - výřez C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 380,09 kB

3a. Hlavní výkres - výřez A

3a. Hlavní výkres - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

3b. Hlavní výkres - výřez B1

3b. Hlavní výkres - výřez B1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,22 kB

3c. Hlavní výkres - výřez B2

3c. Hlavní výkres - výřez B2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,75 kB

3d. Hlavní výkres - výřez C

3d. Hlavní výkres - výřez C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,82 kB

4a. Dopravní a technická infrastruktura - výřez A

4a. Dopravní a technická infrastruktura - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,12 MB

4b. Dopravní a technická infrastruktura - výřez B

4b. Dopravní a technická infrastruktura - výřez B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,71 kB

4c. Dopravní a technická infrastruktura - výřez C

4c. Dopravní a technická infrastruktura - výřez C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,3 kB

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez A

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 834,98 kB

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez B

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,45 MB

5c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez C

5c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 573,2 kB

6a. Koordinační výkres - výřez A

6a. Koordinační výkres - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,41 MB

6b. Koordinační výkres - výřez B

6b. Koordinační výkres - výřez B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,49 MB

6c. Koordinační výkres - výřez C

6c. Koordinační výkres - výřez C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

7a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A

7a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

7b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez B

7b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,13 kB

7c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez C

7c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,41 kB

Změna č.2 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 25.9.2013, která nabyla účinnosti dne 11.10.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.2 Územního plánu Hlinsko

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.2 Územního plánu Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 726,54 kB

1. Změna č.2 Územního plánu Hlinsko - komplet

1. Změna č.2 Územního plánu Hlinsko - komplet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB

Změna č.1 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 26.9.2012, která nabyla účinnosti dne 12.10.2012

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Hlinsko

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 962,58 kB

1. Změna č.1 Územního plánu Hlinsko - komplet

1. Změna č.1 Územního plánu Hlinsko - komplet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

Územní plán Hlinsko - vydaný formou opatření obecné povahy dne 13.9.2010, který nabyl účinnosti dne 29.9.2010

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Hlinsko

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,25 kB

1. Textová část Územního plánu Hlinsko

1. Textová část Územního plánu Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,05 MB

2a. Výkres základního členění území - část AB

2a. Výkres základního členění území - část AB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

2b. Výkres základního členění území - část C

2b. Výkres základního členění území - část C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,9 kB

3a. Hlavní výkres - část AB

3a. Hlavní výkres - část AB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,6 MB

3b. Hlavní výkres - část C

3b. Hlavní výkres - část C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 932,07 kB

4a. Dopravní a technická infrastruktura - část AB

4a. Dopravní a technická infrastruktura - část AB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,28 MB

4b. Dopravní a technická infrastruktura - část C

4b. Dopravní a technická infrastruktura - část C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 577,86 kB

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb - část AB

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb - část AB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,65 MB

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb - část C

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb - část C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 505,1 kB

6. Textová část odůvodnění Územního plánu Hlinsko

6. Textová část odůvodnění Územního plánu Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,66 MB

7a. Koordinační výkres - část AB

7a. Koordinační výkres - část AB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,35 MB

7a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A

7a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

7b. Koordinační výkres - část C

7b. Koordinační výkres - část C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

8. Výkres širších vztahů

8. Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,86 MB

9a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část AB

9a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část AB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,96 MB

9b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část C

9b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,69 kB

9e. SEA hodnocení ÚP Hlinsko

9e. SEA hodnocení ÚP Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 735,69 kB

9f. Příloha č.1 k SEA hodnocení

9f. Příloha č.1 k SEA hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,55 MB

9g. Příloha č.2 k SEA hodnocení

9g. Příloha č.2 k SEA hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,05 MB

9h. Příloha č.3 k SEA hodnocení

9h. Příloha č.3 k SEA hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,39 MB

9i. Příloha č.4 k SEA hodnocení

9i. Příloha č.4 k SEA hodnocení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB

Úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 20 °C 12 °C
déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.74m/s
tlak1011hPa
vlhkost81%
srážky11.57mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
9
2
6
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
4
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
10
16
4
17
3
18
5
19
5
20
5
21
6
22
10
23
6
24
5
25
6
26
6
27
6
28
8
29
8
30
7

Svátek

Svátek má Zdeňka

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den házené

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru