Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Ztráty a nálezy

Nakládání s nálezy a skrytými věcmi


1. Základní informace

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má město zpracovanou Směrnici č. 01/2020/R, ztráty a nálezy, účinnou od 1. 6. 2020, která řeší přijímání, evidenci, vracení nebo likvidaci (či prodej) nálezů a skrytých věcí nalezených na území města Hlinska a jeho místních částí (dále též „směrnice“). Účelem právní úpravy je umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.
V období od 1. 2. 2014 do 31. 5. 2020 platila Směrnice upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů a skrytých věcí.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzické a právnické osoby, státní orgány, orgány místní samosprávy.

3. Povinnost nálezce

Kdo najde cizí věc, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro odevzdání nálezu

Město přebírá věci nalezené na jeho území od občanů, Policie ČR, ubyto¬vacích zařízení, příp. od dalších subjektů a dále s nimi nakládá ve smyslu ust. § 1051 a násl. občanského zákoníku a shora uvedené směrnice.

5. Kde, s kým a kdy nález řešit

Městská policie Hlinsko (dále též „MP“), Adámkova třída 654, Po – Ne  7.00 – 7.00
Tel. 469 318 261, 603 386 614
E-podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz

6. Které nálezy město nepřebírá:

a)    věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo apod.,
b)    věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
c)    věci viditelně poškozené,
d)    nefunkční elektroniku,
e)    věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen nebo chybí, a tudíž je věc nepoužitelná,
f)    u automobilů se posuzuje, zda vozidlo odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo jde o vrak, který má odstranit správce komunikace,
g)    věci, nichž platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy (např. doklady).

7. Nálezné

Právo nálezce na nálezné je upraveno v ust. § 1056 občanského zákoníku.

8. Postup města po převzetí nálezu

Nalezenou věc převezme strážník MP, který zaeviduje její převzetí.
Vrchní strážník MP zajistí bez zbytečného odkladu vyhlášení nálezu na webových stránkách města, případně též v Hlineckých novinách a v kabelové televizi. Vrchní strážník rozhodne též o tom, jak bude nalezená věc uschována. Město odpovídá po dobu uložení věci za její ztrátu, zničení nebo poškození, kterou způsobí zanedbáním svých povinností. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba, může vrchní strážník MP rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Pokud si ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník nález do tří let ode dne zveřejnění informace o nálezu nevyzvedne, nabude vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému nálezce, město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena.
Nevyzvednuté bezcenné věci se po uplynutí lhůty tří let zpravidla vyřazují z evidence a likvidují. Věci vhodné k prodeji se prodávají formou veřejné dražby, kterou organizuje na základě rozhodnutí rady města MP ve spolupráci s odborem Kanceláře tajemníka.

9. Vrácení nálezu vlastníkovi

Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve jej strážník MP písemně či telefonicky k převzetí nálezu.
Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá mu strážník MP věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

10. Nálezy věcí skrytých

V těchto případech se uplatní režim upravený občanským zákoníkem.

Město

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 11 °C
slabý déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.96m/s
tlak1019hPa
vlhkost76%
srážky8.14mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
5
3
4
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
4
10
5
11
5
12
5
13
4
14
6
15
7
16
5
17
5
18
8
19
5
20
6
21
4
22
5
23
5
24
5
25
6
26
6
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
6
2
6

Svátek

Svátek má Filip

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru